O FIRMIE

Istotą naszej pracy jest nacisk na praktyczną stronę działań i kształtowanie pożądanych zachowań w codziennej pracy.

Najważniejszą cechą oferowanych działań jest – interaktywność. Uczestnicy nie biorą udziału w wykładzie, ale są aktorami wydarzeń podczas zajęć. Dzięki temu sami dochodzą  do pewnych rozwiązań i łatwiej je wdrażają do codziennej pracy.

Familia nie oferuje gotowych produktów. Każde opracowane i wykonane szkolenie jest indywidualnie dobierane dla klienta, nawet jeśli dotyczy ono popularnej tematyki.

POSIADAMY AUTORSKIE NARZĘDZIE
DO DIAGNOZY POTRZEB ORGANIZACJI

BADANIE POTRZEB

Większość naszych klientów, w początkowej fazie współpracy deklarowało istnienie pewnych potrzeb w ich organizacjach. Te deklaracje miały mniej lub bardziej ogólny charakter, np. Potrzebujemy szkolenia sprzedażowego, czy Poprawcie jakość komunikacji w naszej firmie. W trakcie dalszej współpracy okazywało się, że rozpoznawanie potrzeb odbywało się na podstawie:

ogólnych TENDENCJI (nasza konkurencja robiła już takie szkolenie)
INTUICJI (wydaje mi się, że to poprawi efektywność)
lub innych UWARUNKOWAŃ (znajomy prowadzi szkolenia i namówił mnie)

NASZE SZKOLENIA

Potrzeba szkoleń pracowników jest często niedoceniana przez szefów firm. 
Wciąż popularny jest punkt widzenia, że szkolenia to przede wszystkim koszty. 

A gdzie wymierne efekty? 

ZMIEŃ TO I WYBIERZ
NASZE SZKOLENIE!