O firmie

Istotą naszej pracy jest nacisk na praktyczną stronę działań i kształtowanie pożądanych zachowań w codziennej pracy.

Najważniejszą cechą oferowanych działań jest – interaktywność. Uczestnicy nie biorą udziału w wykładzie, ale są aktorami wydarzeń podczas zajęć. Dzięki temu sami dochodzą  do pewnych rozwiązań
i łatwiej je wdrażają do codziennej pracy.

Familia nie oferuje gotowych produktów. Każde opracowane i wykonane szkolenie jest indywidualnie dobierane dla klienta, nawet jeśli dotyczy ono popularnej tematyki.

POSIADAMY AUTORSKIE NARZĘDZIE
DO DIAGNOZY POTRZEB ORGANIZACJI

Badanie potrzeb

Projekt Badania Potrzeb Rozwojowych (BPR) jest efektem podejścia do współpracy opartej na obustronnych korzyściach.

Większość naszych klientów, w początkowej fazie współpracy deklarowało istnienie pewnych potrzeb w ich organizacjach. Te deklaracje miały mniej lub bardziej ogólny charakter, np. „Potrzebujemy szkolenia sprzedażowego” czy „ Poprawcie jakość komunikacji w naszej firmie”. W trakcie dalszej współpracy okazywało się, że rozpoznawanie potrzeb odbywało się na podstawie:

INTUICJI („wydaje mi się, że to poprawi efektywność”),
OGÓLNYCH TENDENCJI („nasza konkurencja robiła już takie szkolenie”),
LUB INNYCH UWARUNKOWAŃ („znajomy prowadzi szkolenia i on nas namówił”).

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami

Potrzeba szkoleń pracowników jest często niedoceniana przez szefów firm.
Wciąż popularny jest punkt widzenia, że szkolenia to przede wszystkim koszty. A gdzie wymierne efekty?
Zmień to wybierz nasze szkolenia!

button_down