NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Moderowane dyskusje
  • Wprowadzenia teoretyczne
  • Studia przypadków
  • Testy osobowościowe
  • Praca przed kamerą
  • Listy kontrolne czynności