SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

 

Grupa szkoleń przygotowanych w ramach specyficznych potrzeb naszych klientów.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Uczy zarządzania projektami w organizacji – przeznaczone dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów.

 

5S

Dla wszystkich pracowników zainteresowanych praktycznym doskonaleniem siebie i swojego stanowiska pracy.

Cel: Nabycie umiejętności wdrożenia tego systemu w realia codziennej pracy.

Metoda 5S wywodzi się z filozofii zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną organizację stanowiska pracy, aby ułatwić identyfikację i eliminację marnotrawstwa, bazując na pomysłach pracowników. Prawdopodobnie słowa: Seiri, Seiton, Seiso , Seikeitsu, Shitsuke niewiele ci powiedzą, a są to kolejne etapy tej filozofii przetłumaczonej na praktyczne działania w ramach metody 5S. Oznaczają one kolejno; Sortowanie, Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację i Samodyscyplinę.

 

5 WHY

Pomocne dla osób na wszystkich stanowiskach kierowniczych.

Cel: Opanowanie efektywnej metody diagnostycznej pozwalającej na systemowe rozwiązanie problemu, a nie tylko „gaszenie pożarów”.

Twórcą tej metody diagnostycznej jest Sakichi Toyoda. W trakcie rozwoju metodologii przemysłowej metoda 5WHY została szybko udoskonalona i wdrożona wewnątrz korporacji motoryzacyjnej Toyota. Jest to jeden z podstawowych składników decydujący  o umiejętności radzenia sobie w problemowych sytuacjach. Jest narzędzie wywodzące się z koncepcji Kaizen (dobrej zmiany) i może być powiązana z systemem 5S.

 

INCOTERMS

Szkolenie z formuł handlu międzynarodowego, przeznaczone dla osób mających do czynienia z logistyką na poziomie międzynarodowym.

 

MARKETING SZEPTANY

Szkolenie dla osób szukających alternatywnych form działań marketingowych w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej.