Szkolenia specjalistyczne

szkolenia_specjalistyczne_icon2

Jest to grupa szkoleń przygotowanych w ramach specyficznych potrzeb naszych klientów.

1. Zarządzanie projektem.
Uczy zarządzania projektami w organizacji – przeznaczone dla pracowników zaangażowanych
w realizację projektów.

 

2. 5S
Dla wszystkich pracowników zainteresowanych praktycznym doskonaleniem siebie i swojego stanowiska pracy.

Cel: Nabycie umiejętności wdrożenia tego systemu w realia codziennej pracy.

Metoda 5S wywodzi się z filozofii zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną organizację stanowiska pracy, aby ułatwić identyfikację i eliminację marnotrawstwa, bazując na pomysłach pracowników. Prawdopodobnie słowa: Seiri, Seiton, Seiso , Seikeitsu, Shitsuke niewiele ci powiedzą, a są to kolejne etapy tej filozofii przetłumaczonej na praktyczne działania w ramach metody 5S. Oznaczają one kolejno; Sortowanie,
Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację i Samodyscyplinę.

 

3. 5 WHY
Pomocne dla osób na wszystkich stanowiskach kierowniczych.

Cel: Opanowanie efektywnej metody diagnostycznej pozwalającej na systemowe rozwiązanie problemu, a nie tylko „gaszenie pożarów”.

Twórcą tej metody diagnostycznej jest Sakichi Toyoda. W trakcie rozwoju metodologii przemysłowej metoda 5WHY została szybko udoskonalona i wdrożona wewnątrz korporacji motoryzacyjnej Toyota. Jest to jeden z podstawowych składników decydujący  o umiejętności radzenia sobie w problemowych sytuacjach. Jest narzędzie wywodzące się z koncepcji Kaizen (dobrej zmiany) i może być powiązana z systemem 5S.

 

4. INCOTERMS
Szkolenie z formuł handlu międzynarodowego, przeznaczone dla osób mających do czynienia
z logistyką na poziomie międzynarodowym.

 

5. Marketing szeptany.
Szkolenie dla osób szukających alternatywnych form działań marketingowych w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej.