Szkolenia sprzedażowe

szkolenia_sprzedazowe_icon2

Ta grupa szkoleń jest przeznaczona dla pracowników prowadzących sprzedaż produktów i/lub usług dla klienta firmy. Dobór szkolenia odbywa się na podstawie analizy procesu sprzedaży występującego w danej firmie.

 

1. Szkolenie z procesu sprzedaży.
Przeznaczone dla samodzielnie pracujących handlowców.

Cel: Wykonanie procesu sprzedaży w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych rezultatów.

Korzyści:

 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej struktury procesu sprzedaży,
 • Doskonalenie umiejętnego planowania,
 • Umiejętności rozpoznawania rzeczywistych potrzeb klientów,
 • Opanowanie technik zdobywania zaufania klienta,
 • Opanowanie technik podtrzymywania kontaktu i usuwania barier komunikacyjnych,
 • Efektywne prowadzenie rozmowy handlowej i odczytywanie sygnałów poza werbalnych,
 • Umiejętność finalizowania transakcji,
 • Przygotowanie handlowca do dokonywania samooceny i administrowania własną pracą.

 

2. Szkolenie z obsługi klienta.
Przeznaczone dla sprzedawców w sklepach oraz innych punktach obsługi.

Cel: Uzyskanie profesjonalnego poziomu obsługi w punkcie sprzedaży.

Korzyści:

 • Doskonalenie umiejętności planowania,
 • Umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów,
 • Opanowanie technik zdobywania zaufania klienta,
 • Opanowanie technik podtrzymywania kontaktu,
 • Znajomość typologii klientów i umiejętność dopasowywania się do nich,
 • Nabycie umiejętności postępowanie z trudnymi klientami,
 • Efektywne prowadzenie rozmowy handlowej i odczytywanie sygnałów niewerbalnych,
 • Umiejętność finalizowania transakcji.

3. Warsztaty sprzedażowe dla zaawansowanych handlowców.
Adresowane do samodzielnie pracujących handlowców o co najmniej 2-letnim stażu.

Cel: Wzrost efektywności poprzez; znajdowanie rozwiązań problemowych sytuacji
w procesie sprzedaży, wyrobienie kreatywnego podejścia do problemów.

Korzyści:

 • Pokazanie sprzedaży jako procesu o przewidywalnej strukturze w oparciu o „lejek sprzedaży”,
 • Uzmysłowienie „wąskich gardeł” występujących w tym procesie,
 • Wprowadzenie pojęcia asertywności i nauka pewnych zachowań z nim związanych,
 • Nauka zaawansowanych metod komunikacyjnych z zakresu NLP,
 • Nauka i praktyka wybranych technik wywierania wpływu,
 • Wypracowanie wdrożenia tej wiedzy w codzienną praktykę.

 

4. Negocjacje.
Dwuetapowe szkolenie skierowane do osób uczestniczących i/lub samodzielnie przeprowadzających negocjacje z klientem zewnętrznym.
Oba etapy mogą być wykonywane niezależnie od siebie.

Cel: Wzrost skuteczności przeprowadzanych negocjacji.

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej faz negocjacji,
 • Praktyczne ćwiczenie poszczególnych elementów procesu negocjacyjnego,
 • Wprowadzenie i nauka stosowania wybranych technik wywierania wpływu,
 • Udział „na żywo” w grze negocjacyjnej,
 • Zapoznanie z różnymi „pułapkami” negocjacyjnymi,
 • Nabycie umiejętności analizy zachowań negocjatorów,
 • Nabycie umiejętności wypracowania strategii negocjacyjnej.

 

5. Telemarketing.
Dla pracowników kontaktujących się z klientami firmy poprzez rozmowy telefoniczne.

Cel: Podniesienie efektywności kontaktów telefonicznych w obsłudze dotychczasowych oraz przy pozyskiwaniu potencjalnych klientów.

Korzyści:

 • Wzrost wiedzy na temat elementów komunikacji werbalnej,
 • Nabycie umiejętności zainteresowania rozmówców współpracą,
 • Rozwój umiejętności komunikacji słownej,
 • Wzrost efektywności wpływu na innych poprzez rozmowy telefoniczne,
 • Przekazanie wiedzy co należy mówić, a czego unikać w profesjonalnej rozmowie telefonicznej,
 • Nabycie umiejętności tworzenia profesjonalnego obrazu firmy wśród aktualnych
  i potencjalnych klientów,
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania.