UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE

 

Grupa szkoleń rozwojowych określonych umiejętności personalnych – przydatna na każdym stanowisku. Dobór tematyki szkoleń odbywa się na podstawie analizy oczekiwań lub deficytów zachowań występujących w organizacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU

Dla tych, którzy chcą podwyższyć umiejętności oddziaływania na zachowania innych.

Cel: Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących wpływania na innych.

Korzyści:

 • Dostarczenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej,
 • Rozwój umiejętności dawania prawidłowej informacji zwrotnej,
 • Umiejętność wystąpień publicznych – autoprezentacja,
 • Doskonalenie umiejętności dotyczących trudnych rozmów w zespołowych i indywidualnych,
 • Empatia i asertywność,
 • Nauka postępowania z trudnymi współpracownikami,
 • Techniki manipulacji – jak je rozpoznać i jak się przed nimi bronić.

 

ANATOMIA KŁAMSTWA

Dla każdego, dla kogo elementem pracy jest dochodzenie do faktów. Szczególnie przydatne dla osób prowadzących rekrutacje i negocjacje, jako uzupełnienie umiejętności fachowych.

Cel: Nauczenie wyłapywania zachowań mogących świadczyć o próbie świadomego wprowadzenia w błąd rozmówcy.

Korzyści:

 • Nauka rozróżnienia 3-ch rodzajów kłamstwa,
 • Identyfikacja zachowań wskazujących na ryzyko wystąpienia kłamstwa,
 • Poznanie zasad interpretacji danej osoby jako podwyższonego ryzyka wprowadzenia w błąd,
 • Poznanie wybranych sposobów weryfikacji kłamstwa.

 

KOMUNIKACJA

Dla osób chcących poprawić jakość komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Cel: Dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych ze sprawnym wykorzystaniem
zasad komunikacji w codziennej pracy.

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy na temat elementów komunikacji,
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 • Nauka wybór sposobu komunikacji zależnie od wrażliwości rozmówcy ,
 • Techniki komunikacji – którą wybrać z punktu widzenia kryteriów skuteczności ,
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania.

 

KREATYWNOŚĆ W ZESPOLE

Dla osób i organizacji chcących uzyskać wzrost efektywności i/lub przewagę konkurencyjną.

Cel: Rozwój kreatywnego podejścia do szukania nowych rozwiązań w pracy.

Korzyści:

 • Uświadomienie powodów naturalnych barier kreatywności,
 • Wskazanie i przećwiczenie sposobów twórczego działania,
 • Rozwój kreatywności grupowej,
 • Uświadomienie efektu synergii oraz działania syndromu grupowego myślenia
 • Praca warsztatowa nad szukaniem nowych rozwiązań w codziennej pracy.

 

SPRAWNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dla pracowników na stanowiskach decyzyjnych.

Cel: Nauka sposobów podejmowania decyzji zależnie od ilości danych, kompetencji
i relacji osobowych.

Korzyści:

 • Ujednolicenie wiedzy uczestników zakresie rozumienia procesu decyzyjnego ,
 • Uświadomienie zależności pomiędzy szybkością odejmowania decyzji, a ich trafnością,
 • Wprowadzenie 3-ch różnych modeli decyzyjnych ,
 • Nauka racjonalnej analizy decyzyjnej,
 • Pokazanie roli intuicji podejmowaniu decyzji oraz ograniczeń modelu racjonalnego,
 • Nauka podejmowania decyzji w oparciu o czynniki otoczenia decydującego,
 • Pokazanie ryzyk w procesie decyzyjnym.